Św. Rafała Kalinowskiego

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarium

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

20.05.1990r. – Dzięki staraniom ks. prał. Henryka Jankowskiego i pracy Policjantów oraz pracowników Stoczni Gdańskiej na terenie Jednostki Policyjnej przy ul. Słowackiego 161 oddano do użytku kaplicę pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Aktu poświęcenia kaplicy dokonał ks. bp Tadeusz Gocłowski.

 

czerwiec 1990r. – Decyzją ks. bpa Tadeusza Gocłowskiego do pracy w duszpasterstwie Policji jako kapelan w oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji skierowany został ks. Bogusław Głodowski.

 

1.08.1990r. – Erygowanie parafii pw. bł. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie, której proboszczem został ks. Bogusław Głodowski.

 

5.05.1991r. – W stołówce koszar Jednostki Prewencji Policji odbyła się pierwsza w historii parafii I Komunia Święta, do której przystąpiło 38 dzieci.

 

2.09.1991r. – Na terenie parafii odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowootwartej Szkole Podstawowej nr 7. Szkołę, która mieści się do dnia dzisiejszego w budynku dawnego ZOMO poświęcił ks. bp Tadeusz Gocłowski.

 

17.11.1991r. – Wszyscy parafianie przeżywali radość z kanonizacji naszego Patrona bł. Rafała Kalinowskiego, której dokonał czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II w Rzymie.

 

20.11.1991r. – Pierwszy odpust parafialny. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. prał. Henryk Jankowski, inicjator budowy Kaplicy na terenie Jednostki Prewencji.

 

sierpień 1992r. – Parafia otrzymała na własność ziemię pod budowę kościoła. Ofiarodawczyniami ziemi są panie Marianna Wasilk, Jadwiga Wasilk i Józefa Zieńkowicz. Projekt kościoła wykonał pan Szczepan Baum.

 

22.11.1992r. – Ks. bp Zygmunt Pawłowicz poświęcił teren pod kościół i plebanię.

 

20.11.1994r. – Poświęcenie fundamentów naszego kościoła przez ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego.

 

27.08.1995r. – Ks. abp Tadeusz Gocłowski podczas uroczystej Eucharystii z okazji piątej rocznicy istnienia kaplicy MB Częstochowskiej dokonał poświęcenia kamienia węgielnego, który pochodzi z klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. Fundatorem kamienia węgielnego jest ks. prał. Henryk Jankowski.

 

24.03.1996r. – Podczas pierwszej wizytacji kanonicznej naszej parafii odbyła się pierwsza w jej historii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu udzielił sufragan gdański – ks. bp Zygmunt Pawłowicz.

 

21.11.1997r. – W roku Tysiąclecia Chrztu Gdańska, podczas peregrynacji relikwii św. Wojciecha w naszej parafii, ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił kościół przy ul. Złota Karczma 24 (stan surowy).

 

5.06.1999r. – Parafianie ze Złotej Karczmy z wielką radością witali Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku w Rębiechowie. Papież jadąc ul. Słowackiego do Oliwy, pobłogosławił naszej parafii.

 

18.07.1999r. – Ks. Bogusław Głodowski został mianowany kanonikiem oraz awansował na Wojewódzkiego Kapelana Policji. W tym samym dniu witaliśmy nowego ks. proboszcza, którym został ks. Władysław Pałys. Ks. Głodowski pozostał w naszej parafii, jako rezydent.

 

23.07.2000r. – Ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił dzwon – dar rodziny Wasilk.

 

26.11.2000r. – W Roku Jubileuszowym w 10-lecie naszej parafii ks. dziekan Brunon Kędziorski poświęcił witraż MB Częstochowskiej.

 

18.11.2001r. – Podczas Mszy Św. Odpustowej ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił witraż św. Rafała Kalinowskiego, który ufundowali Gdańscy Sybiracy oraz witraż Ducha Świętego.

 

1.07.2008r. – Dekretem ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia nowym proboszczem zostaje ks. kan. Tomasz Biedrzycki. Ks. Władysław Pałys zostaje proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni Witominie.

 

20.11.2009r. – W dzień odpustu parafialnego ks. dziekan prał. Zbigniew Zieliński wraz z ks. proboszczem oraz rekolekcjonistą – o. Leonem Knabitem OSB poświęcili ikonę Matki Bożej Pięknej Miłości w wizerunku MB Szkaplerznej oraz fresk, znajdujący się nad wejściem do kościoła, który przedstawia historię życia naszego Patrona – św. Rafała Kalinowskiego.

© 1990 - 2016 Parafia Św. Rafała Kalinowskiego
ul. Złota Karczma 24, 80-298 Gdańsk • tel. (58) 349 66 55
Konto bankowe: 44 1240 1242 1111 0000 1588 2086