Św. Rafała Kalinowskiego

Reklama

Cytat dnia

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

[Jk 1,18]


Czytania na dziś

Poniedziałek 2014-12-22, IV tydz. Adwentu

Łk 1,46-56

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.»
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Plan kolęd

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

PLAN KOLĘD

2015


Plan kolęd może ulec zmianie.
Aktualny plan kolęd jest zawsze podawany w czasie ogłoszeń niedzielnych.

Więcej…

 

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sobota, 20 Grudzień 2014 17:21

PROGRAM PIELGRZYMKI

DO MEKSYKU Z WYPOCZYNKIEM W ACAPULCO


PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W GDAŃSKU

OPIEKA DUCHOWA: KS. KANONIK DR TOMASZ BIEDRZYCKI


PLANOWANY TERMIN 23.11-04.12.2015

 

Więcej…

   

Strona 1 z 2

© 1990 - 2014 Parafia Św. Rafała Kalinowskiego
ul. Złota Karczma 24, 80-298 Gdańsk • tel. (58) 349 66 55
Konto bankowe: 44 1240 1242 1111 0000 1588 2086