Św. Rafała Kalinowskiego

Reklama

Cytat dnia

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

[Jk 1,18]


Czytania na dziś

Poniedziałek 2014-09-22, 25. tydz. zwykły

Łk 8,16-18

Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma».

Program Wielkiego Tygodnia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

W I E L K I  T Y D Z I E Ń

 

Wielki Czwartek


18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

20.00-21.00 – Adoracja (Gimnazjum) i spowiedź

21.00 – Misterium

  • Gorzkie Żale

Więcej ...

 

PIELGRZYMKA DO TURCJI WSCHODNIEJ, ARMENII I GRUZJI

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

PIELGRZYMKA DO TURCJI WSCHODNIEJ, ARMENII I GRUZJI

PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W GDAŃSKU

OPIEKA DUCHOWA: KS. KANONIK DR TOMASZ BIEDRZYCKI

22.09-03.10.2014

Więcej…

   

Strona 1 z 3

© 1990 - 2014 Parafia Św. Rafała Kalinowskiego
ul. Złota Karczma 24, 80-298 Gdańsk • tel. (58) 349 66 55
Konto bankowe: 44 1240 1242 1111 0000 1588 2086